In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: BMG van Vervoort voert Franstalig Plan-B uit
11-6-2015

Vlaamse Volksbeweging roept op BMG-plan met klem te verwerpen

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft een voorstel klaar van hoe de Brusselse Metropolitane Gemeenschap (BMG) er zou moeten uitzien. De details van het plan vallen op omdat ze heel bewust op zoek zijn naar een strategisch evenwicht. Het plan respecteert niet langer de aloude Belgische evenwichten. Ook voor veel Waalse en Brusselse politici is Belgique à papa dus volledig passé. Vervoorts plan doet iets heel anders: het wil een stukje offensieve Franstalige strategie uitvoeren.

Enerzijds brengt deze BMG op kousenvoeten een nieuwe institutionele realiteit in stelling, met enige omzichtigheid. Daarom benadrukt het voorstel het consensuskarakter van alle beslissingen binnen de BMG. De mist die her en der nog over specifieke elementen hangt, doet de rest: de Vlaamse politieke wereld een rad voor ogen draaien. Anderzijds is het BMG-plan op bepaalde punten toch al heel gedetailleerd en kunnen we er zonder reserve uit afleiden waar het Franstalig België om te doen is.

 

Zoals inmiddels geweten - maar vooral ook verzwegen! - blijkt nu de hele BMG een verkapte claim op geheel Vlaams-Brabant in te houden. Eenmaal gerealiseerd, vergroot de 'Fédération Wallonie-Bruxelles - een ander strategisch vehikel - haar chantagemogelijkheden om zich in de toekomst gerechtvaardigde Vlaamse eisen van het lijf te houden. Het behelst hier een bijkomende vergrendeling van het institutionele status-quo. Opvallend is de Europese dimensie die in het voorstel wordt verwerkt, zij het met de omweg van rechtspersoonlijkheid van de BMR om bij de EU langs de kassa te kunnen passeren. De Vlaamse Volksbeweging kan dit niet anders begrijpen dan als een nieuwe stap in de voorbereiding van het Franstalige Plan-B. Op het moment dat België politiek en institutioneel onhoudbaar zal blijken, speculeert Franstalig België volop op internationaal krediet om met hun 'Fédération', Wallobrux dus, als eerste uit België te stappen.


Wij willen niet dat Vlaanderen verweesd achterblijft als kind van de rekening. Niet naar aanleiding van het Vlinderakkoord, dat deze BMG helpt uitvoeren, en niet bij ontbinding van de Belgische federatie. Daarom roepen wij de hele Vlaamse politieke wereld op om dit BMG-plan met klem totaal te verwerpen en meteen te benadrukken dat een BMG met eigen assemblees, getrapte besluitvormingsprocedures en opgevorderde administraties van de deelstaten uit den boze is. In het bijzonder roepen we de gemeentebesturen in Vlaams-Brabant op om een motie te stemmen die deelname aan dit cynische Machiavelliplan eens en voorgoed verwerpt. De BMG mag niet de overtreffende trap worden van de faciliteitenschande en de mislukte splitsing van BHV.

 

 

Bart De Valck

Voorzitter VVB

bart.de.valck@vvb.org

0499 21 24 48

 

Jonas Naeyaert

Woordvoerder VVB

jonas.naeyaert@vvb.org

0474 90 71 44

Terug naar overzicht