In de kijker

Kalender

Grondvest

Terug naar overzicht
BV
op 4/4/2018
Programma:

Verslag VVB Antwerpen – 4 april 2018

 

Aanwezig: Roger Deridder, Erik D’hamers, Yves Pernet, Johan De Wit, Renaat Van Beeck

Verontschuldigd:  Guido Hufkens, Koenraad Béroudiaux

Voorzitter vergadering: Yves Pernet

Verslag: Erik D’hamers

 

1. Goedkeuring vorig verslag

Oké, geen opmerkingen

 

2. Verslag Penningmeester

Rekening: € 1800,95

Betaald:  factuur van Salons De Boeck van 757,95€.

De nieuwjaarsreceptie heeft in totaal 1074,32 € gekost

 

3. Ronde van Vlaanderen

Zondag 1 april startte de Ronde in Antwerpen. VVB en VNJ hebben voor de bevlagging gezorgd. VNJ was goed vertegenwoordigd, VVB minder. Michel Cardon en zijn vriendin Machteld, Jef, Joris en Simon waren er ook. Simon vroeg om te filmen voor de VVB maar dat was praktisch niet mogelijk. Joris heeft alle grote vlaggen verkocht, vooral aan toeristen. De start was deze keer aan de overkant (kant van de Schelde).

 

4. AV

Verslag van de AV komt redelijk ‘rampzalig’ over. Ledenaantal daalt ondanks de Catalaanse zaak, begrotingstekort, ontslag van Bert en Bruno…

 

 

5. Darya Safia

Dinsdag 15 mei 20u: avond met Darya Safia en André Gantman. Karl Drabbe gaat hen interviewen. Doorbraak gaat voor de geluidsinstallatie zorgen. Salons De Boeck gaat mogelijk 32€/u/personeelslid aanrekenen, wordt achteraf bekeken (afhankelijk van aantal aanwezigen en verbruik). Thema: integratie en identiteit. Johan gaat navragen via André Gantman of Darya wel of niets vraagt.

Opstelling podium aan de vissen. Geldophaling op het einde.

Yves gaat een evenement aanmaken op FB. VVB-vlag meenemen. Johan gaat de roll-up(s) komen ophalen.

Deuren: 19u30

VVB-bestuur 19u15

 

6.  Andere activiteiten

24 mei in Salons De Boeck: boekvoorstelling Johan Sanctorum en Boudewijn Bouckaert over mei ‘68. We gaan dit niet mee organiseren, wel promoten. (via mailing VVB Antwerpen)

Straatsburgreis van VVB nationaal. (14-16 november) Steven Vergauwen vraagt om hierover een informatieavond te ‘propageren’ en belooft hiervoor steun. (organisatorisch) We kunnen dit in Salons De Boeck doen, mits ICEC mee bijdraagt aan mogelijke kosten. Avond met Harry De Paepe van Doorbraak, thema: Brexit. Begin/half juni? Renaat gaat het verder met Steven opnemen.

 

7.  Varia

14 april: VOS digitaal museum ADVN

20 april: boekvoorstelling God is een vluchteling

22 april: 10-17u Erfgoeddag in ADVN 50 jaar over Leuven Vlaams 

 

Volgende vergadering: maandag 7 mei om 20.00 u.

 

Georganiseerd door:
VVB Antwerpen
Locatie:
Secretariaat
Passendalestraat 1A
2600 Berchem