In de kijker

Kalender

Grondvest

Terug naar overzicht
Volk in Nood.
op 22/3/2018
Programma:

Dries Muylaert bezieler van "Volk in Nood" zal die dag onze gastspreker zijn. Dries zal het vooral hebben over hun project in Niger en over fondsenwervingstechnieken.
Volk in Nood is een Vlaamse hulporganisatie. Hen motiveert medeleven met menselijk lijden. Maar ook het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Elk volk heeft het recht zichzelf te besturen, zelf en zonder voogdij een toekomst uit te bouwen. Volk in Nood is dan ook aan de slag in die gebieden waar mensen worden vervolgd omwille van hun volkstoebehoren, hun religie, hun taal of filosofische overtuiging. Als Vlamingen weten we immers wat zulke vervolging betekent. We hebben of hadden projecten in Bosnië, Kroatië, Herzegovina, Albanië, Kosovo, Sri Lanka en Niger.
Precies omdat volkerensolidariteit voor Volk in Nood geen leeg begrip is leveren ze hun hulp ook uitdrukkelijk als hulp uit Vlaanderen.
Plaats van de voordracht: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat, Sint-Ulriks-Kapelle.
Aanvang: 20 uur.
Bezoek de webstek van Volk in Nood: www.volkinnood.org/


Georganiseerd door:
VVB Dilbeek
Locatie:
Kasteel La Motte
Lumbeekstraat 20
1700 St-Ulriks-Kapelle
Voor bijkomende informatie en vragen:
dilbeek@vvb.org