In de kijker

Kalender

Grondvest

Vlaanderen neem zelf het heft in handen!
18-3-2020

Tijd voor Vlaamse Staatsvorming

 

Wat zich sedert het weekend van 14 maart op niveau van de federale regering heeft afgespeeld is voor de Vlaamse Volksbeweging absoluut onaanvaardbaar. ‘Tous ensemble’ maar zonder de meerderheid van de Vlamingen is het zoveelste dieptepunt in een verhaal dat maar één uitweg kent: de opsplitsing van het federale land.

 

Dat België over en uit is, staat vandaag meer dan ooit vast. Dit is echter geen reden om wat er nog van overblijft zonder meer weg te geven aan een minderheids- alias coronakabinet dat, aan de hand van bijzondere machten, zal mogen regeren zoals het hem goeddunkt, zonder parlementair toezicht.

 

Het is onaanvaardbaar, zeker in tijden van zware crisis, dat het federale parlement buiten spel wordt gezet en zijn controlefunctie niet meer waarneemt.  Snel als het moet, grondig waar het kan. Het is bovendien fundamenteel ondemocratisch dat daarbij de Vlaamse meerderheid niet mee aan bod komt.

 

De Vlaamse Volksbeweging roept daarom alle  Vlaamse parlementsleden op om, zoals zorgverleners en alle andere burgers die de handen in elkaar slaan, blijkt te geven van verantwoordelijkheidszin en  de corona-minderheidsregering Wilmès géén vrij spel te geven en dus géén volmachten te verlenen.

 

Een volwaardige Belgische federale regering, onder welke naam ook, is manifest niet meer mogelijk. Tenzij wij Vlamingen aanvaarden dat Wallonië alleen het land regeert, ongeacht de uitslag van de stembus. Wat uitgesloten is.

 

De Vlaamse Volksbeweging  neemt daar akte van. En wil de Vlaamse politiek aan twee essentiële taken herinneren.

 

Voor de eerste verwijzen we naar de opdracht vermeld in ons Witboek Vlaamse Staatsvorming. Meer dan ooit bestaat de enige oplossing voor Vlaanderen uit de actieve voorbereiding van de splitsing van België, met, als sluitstuk, de vorming van een laatste federale regering die de boedelscheiding regelt. Tijd dus voor Vlaamse Staatsvorming. Maak er werk van !

 

Inmiddels eisen wij van de Vlaamse regering dat zij doortastend optreedt en blijkt geeft van sterk leiderschap. Wij herinneren onze regering daarom, bij wijze van tweede opdracht, aan één passage uit haar regeerakkoord : diegene waarin ze maximale invulling van de eigen bevoegdheden belooft. Tijd om daad bij woord te voegen !

 

Als de situatie uitzonderlijk is, zó uitzonderlijk dat ze bijzondere volmachten verrechtvaardigt, dan is Vlaanderen een wettelijk niveau zoals een ander. En mag dat voor wat de VVB betreft best wat creatief worden geïnterpreteerd. Het is immers ook voor Vlaanderen legitiem om zélf, voor eigen volk en grondgebied, alle maatregelen te nemen die nodig zijn.

 

 

Hugo Maes Hilde Roosens

Voorzitter VVB Directeur VVB

0475 89 17 89        0494 39 21 09                   
Terug naar overzicht