In de kijker

Kalender

Grondvest

GEEN TERUGKEER NAAR BELGIQUE A PAPA
29-1-2020


Wat in de politieke wandelgangen reeds werd gefluisterd komt nu ook naar buiten in de media (VRT-nieuws 29 jan) : het is niet zozeer de Waalse PS maar wél MR dat dwars ligt voor de federale regeringsvorming.

 

De VVB is principieel géén vragende partij voor een andere federale regering dan de allerlaatste : diegene die in de artificiële staat België het licht dooft en de boedelscheiding tot een goed einde brengt.

 

Maar indien een federale regering er écht nog dient te komen is het onaanvaardbaar dat de Vlaamse meerderheid aan de kant wordt geschoven. Vlaanderen mag niet geregeerd worden, Vlaanderen dient te regeren. Zoals de verkiezingen, en dus de stemgerechtigde burger dit bepaald hebben..

 

Dat een federale regeringsvorming aartsmoeilijk is geworden hoeft niet te verbazen. Het is de meest normale gang van zaken wanneer twee naties in één institutioneel carcan worden gedwongen.

 

Dat mag echter nooit een reden zijn tot een ondemocratische staatsgreep van de Franstaligen in het bijna vergane land. En al zeker geen excuus om de klok terug te draaien en, in nostalgische en onrealistische dromen over ‘la Belgique à papa’, terug te grijpen naar oude recepten waarvan al lang bewezen is dat ze niet meer werken.

 

De Vlaams Volksbeweging roept dan ook op om verder werk te maken van Vlaamse Staatsvorming eerder dan van Belgische wanconstructies. Herfederaliseren is daarbij helemaal uit den boze.

Terug naar overzicht