In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Eerste verjaardag ‘federale regering zonder parlementaire meerderheid’
9-12-2019
Persmededeling OVV

Precies één jaar geleden heeft de regering Michel zichzelf de das omgedaan door het Marrakesh-akkoord goed te keuren. En sindsdien zag deze regering al haar legitimiteit – net als vele excellenties – verdwijnen.

Op 26 mei bevestigde het verkiezingsresultaat de fundamentele verschillen tussen Vlamingen en Franstaligen.

Momenteel worden wij geconfronteerd met een politieke onbestuurbaarheid op federaal vlak en de totale blokkering van het systeem.

Het is duidelijk dat als we de Franstalige recepten zouden toepassen de budgettaire tekorten nog fors zullen toenemen en de financiering ervan naar Vlaanderen en de komende generaties zal worden doorgeschoven. Trouw aan het Waalse devies “Après nous le déluge”.

Desondanks blijven sommige ‘Vlaamse’ politieke formaties nog steeds gehecht aan de unitaire staatsstructuur waarin de Vlaamse demografische meerderheid, met hun medewerking, tot een politieke minderheid is gedegradeerd.

Voor het OVV kunnen we enkel uit deze impasse geraken door de deelstaten de vrijheid te geven om zich politiek te organiseren zoals het past bij hun eigen inzichten en zelf de financiële gevolgen te dragen van hun keuzes en beslissingen.

Namens het Dagelijks Bestuur van het OVV

Willy De Waele

Voorzitter

Terug naar overzicht