In de kijker

Kalender

Grondvest

Federale regeringsvorming
6-11-2019

De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat de federale regeringsvorming muurvast zit. De twee preformateurs hebben hun ontslag ingediend na hun rapportering aan de koning, en de signalen zijn weinig hoopgevend.

 

Vlaanderen staat op een keerpunt, voor het eerste stemden meer Vlamingen voor Vlaams-nationale partijen dan voor de drie traditionele partijen en groen samen. Het besluit van de VVB is dat Vlaanderen geen vragende partij meer is voor een nieuwe federale regering.

 

Een regering in lopende zaken regeert nu al sinds december vorig jaar dit koninkrijk. Deze regering heeft tot overmaat geen meerderheid in het parlement en haar legitimiteit brokkelt dagelijks verder af, niet het minst als gevolg van een onuitgegeven ministeriële stoelendans. De VVB is dan ook meer dan ooit diep bezorgd over het democratische gehalte van de Belgische instellingen.

 

De enige conclusie die er te trekken valt, is dat België vast zit. Het federale niveau mist stilaan elke vorm van  legitimiteit. Wij besluiten dan ook dat het federale niveau dient afgeschaft te worden en plaats moet maken voor twee onafhankelijke nieuwe staten, als logisch gevolg van het universeel recht op zelfbeschikking van de twee volkeren die hier niet langer kunnen samen gaan : het Waalse en het Vlaamse volk. 

 

En zoals inderdaad, binnen geen enkele andere natie,  een politieke leider die streeft naar onafhankelijkheid er ook maar aan denkt om deel te gaan uitmaken van een regering die deze onafhankelijkheid in de weg staat (Vincent Scheltiens, Voorstelling Witboek van de VVB – 12 oktober 2019) is dit, ook In Vlaanderen, volgens de VVB de enige juiste houding.

 

Wij roepen de Vlaamse politici dan ook op om niet meer in een federale regering te stappen en eindelijk werk te maken van de splitsing van het land.  

 

Terug naar overzicht