In de kijker

Kalender

Grondvest

Vlaanderen heeft een hart voor Ronse !
30-10-2019

Zo’n 100 personen gaven gehoor aan de oproep van TAK om voorbije zondag 26 oktober deel te nemen aan de taalgrenswandeling te Ronse onder het motto ‘Vlaanderen heeft een hart voor Ronse’.

Die had als doel om de vraag van het stadsbestuur tot afschaffing van de faciliteiten - en de juridische procedures daartoe - te ondersteunen en de faciliteitenproblematiek onder de aandacht te houden van de Vlaamse en federale regering. Onder een aangenaam najaarszonnetje ging om 14u30 de wandeling van start achter het logo ‘Ontgrendel Ronse’. Een Franstalige oproep op de sociale media om als protest tegen de wandeling de Belgische tricolore uit te hangen kreeg het gepaste gevolg: welgeteld 3 exemplaren kregen we te zien. Maar dat kan natuurlijk ook met het voetbal te maken hebben gehad.

Verder was het voor vele deelnemers een aangename en soms verrassende kennismaking met een stad in volle verandering en met verzorgd cultureel erfgoed, die duidelijk het beeld van voormalige en grauwe industriestad achter zich heeft gelaten.

De wandeling werd beëindigd op de Kleine Markt (momenteel in volle heraanleg)  aan de voet van de mooie Sint-Hermesbasiliek, waar de wandelaars werden toegesproken door VVB’er Paul Carteus, lid van de VVB werkgroep ‘Ontgrendel Ronse’. Hij dankte de deelnemers, schetste nogmaals de specifieke faciliteitenproblematiek van Ronse en had nog een oproep in petto:

 

“Vlaamse vrienden,

 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Als Ronsenaar heb ik daar veel respect voor. Wij voelen ons vaak op een Vlaams schiereiland. Maar niet vandaag! Op een moment als dit zijn wij allemaal Ronsenaars.  

 

We gaan even terug in de tijd, naar december 2017. In bijna heel Vlaanderen, Wallonië en Brussel overheerst de communautaire stilte. Alleen een bescheiden en dappere stad aan de taalgrens biedt weerstand. Deze stad is Ronse. Op 18 december van dat jaar keurt de gemeenteraad met een ruime meerderheid en zonder tegenstem een motie goed om de taalfaciliteiten af te schaffen. Een meerderheid van CD&V-Groen, N-VA, Open VLD en Vlaams Belang slaan de handen in mekaar om een onrechtvaardige en discriminerende maatregel ongedaan te maken. Ze kiezen resoluut voor de toekomst van hun stad.

 

De taalfaciliteiten werden meer dan een halve eeuw geleden ingevoerd bij het uittekenen van de taalgrens en werden bovendien bij de staatshervorming van 1988 grondwettelijk gebetonneerd. Alleen de federale overheid heeft de sleutel in handen om deze uitzonderingsregel ongedaan te maken. Vandaar moet onze stem luider dan ooit weerklinken in Brussel.

 

Ronse verzet zich tegen de taalfaciliteiten. Niet om de gemeenschappen tegen elkaar op te zetten of om te provoceren. We doen dat uit noodzaak:

·      Omdat we beseffen dat de taalfaciliteiten de socio-economische problemen in de stad hebben versterkt en daarmee de meest asociale maatregel zijn.

·      Omdat de taalfaciliteiten de foutieve perceptie van tweetaligheid in stand houden.

·      Omdat het alle inspanningen voor integratie doorkruist en de noodzakelijke kennis van het Nederlands niet stimuleert.

·      Omdat het bestuurlijk, financieel- en maatschappelijk prijskaartje te hoog is.

·      Omdat Ronse onmogelijk kan fusioneren met de omliggende gemeenten.

 

Na meer dan een halve eeuw taalfaciliteiten worden de Ronsenaars dagelijks geconfronteerd met de nefaste gevolgen. De taalfaciliteiten vergrendelen de welvaart in Ronse.

 

In Ronse is er een groot draagvlak om de faciliteiten af te schaffen. De motie is een duidelijk signaal aan de federale overheid.

 

Door hier aanwezig te zijn, tonen jullie dat Ronse je niet koud laat. Jullie dragen Ronse een groot hart toe. In tegenstelling tot de federale regering laten jullie ons niet in de steek. De federale premier Michel bleef doof voor het signaal vanuit Ronse. Hij verstopt zich achter de communautaire stilstand. Hij kijkt doelbewust de andere kant uit. Hij propt het dossier in de koelkast of zelfs eerder in de vergeetput, en pleegt nu zelfs vaandelvlucht naar Europa.

 

Maar iedereen weet dat stilstand steeds staat voor achteruitgang. De taalwetten worden uitgehold in Brussel.  De Vlaamse Rand rond Brussel verfranst verder. De taalwet is voor de Franstaligen een vodje papier. Dat tonen ze iedere dag. Ondertussen tikken de Franstaligen ons steeds op de vingers als wij vragen om de wet gewoonweg toe te passen. Dat is de wereld op zijn kop. Van federale loyauteit is nooit sprake geweest.

 

We weten allemaal dat de faciliteiten deel uitmaken van het Belgisch compromis. Als we deze in vraag stellen, begint het Belgische kaartenhuisje te wankelen. België rijdt zich vast in de eigen structuren. Het is een stuurloos schip op de drift en zonder kompas. De Vlamingen betalen een te hoge prijs voor deze uitzichtloosheid.

 

Vlaanderen, laat Ronse niet in de steek. Ontgrendel onze stad. Ronse heeft u meer dan ooit nodig!”

Terug naar overzicht