In de kijker

Kalender

Grondvest

Download Witboek Vlaamse Staatsvorming hier
23-10-2019

Het Witboek Vlaamse Staatsvorming van de VVB.


Op 20 oktober stelde de VVB in het Vlaams parlement het lang verwachte Witboek Vlaamse

Staatsvorming (WVS) voor.

Wel degelijk Staats’Vorming’ – en geen ‘hervorming’ zoals daags tevoren werd aangekondigd

in de Ochtend op Radio 1 waar Guido Moons in de vroege uurtjes al een tipje van de sluier

oplichtte .


Hervormingen, en dan vooral mislukte, zijn er inmiddels immers al meer dan voldoende

geweest. Guido Moons gaf bij de inleiding van de boekvoorstelling dan ook duidelijk de

boodschap mee dat de VVB streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid. Niets meer en niets

minder. Geen diepvriestoestanden meer maar ook geen halfslachtige oplossingen zoals, bij

voorbeeld, een niet nader gedefinieerd confederalisme sui generis.


Hoe we tot die onafhankelijkheid komen is een debat dat wij met het WVS graag

verder levendig houden en dus opnieuw op gang willen trekken.

Dat daarbij voor een aantal heikele punten een oplossing zal dienen gezocht te worden werd

door Vincent Scheltiens, tijdens een boeiend referaat, duidelijk gesteld. De vraag naar het

draagvlak voor onafhankelijkheid, wat met Brussel, de internationale en vooral Europese

toekomstige erkenning van een nieuwe staat of nog naar hoe, waarom en in welke mate een

overdracht van soevereiniteit naar een ondemocratisch EU-niveau nog wenselijk is :het zijn,

stuk voor stuk, discussiepunten die wij, de volgende maanden, verder willen uitdiepen.


Uit het gesprek dat onder de deskundige leiding van Wilfried Haesen werd gevoerd tussen

VVB-voorzitter Hugo Maes en WVS-eindredacteur Tom Garcia, werd verder op de methode

ingegaan. Het WVS zoals het op 20 oktober werd voorgesteld is een werkdocument. Een

basistekst die op een toegankelijke en bevattelijke manier feiten en gegevens op een rijtje

zet. En problemen formuleert. Niet enkel om toe te laten dat eenieder van ons daar de

nodige argumenten voor ons onafhankelijkheidsdoel makkelijk in terugvindt, – maar ook, en

vooral, om verder aan te werken.


Wij gaan vanaf nu met ons Witboek op stap. Leden en niet-leden, afdelingen en andere

verenigingen tegemoet. Maar ook die personen en plaatsen waar de hefbomen zich

bevinden die moeten toelaten om ons plan tot uitvoering te brengen. Wij verspreiden niet

enkel ons WVS zo breed als mogelijk maar willen ook de discussie verder voeren : in de

zalen, in de media en via onze eigen kanalen, Grondvest, webstek en sociale media.

Daartoe zal gewerkt worden in thema’s die regelmatig op gang zullen worden gebracht aan

de hand van teksten van deskundigen. Rond de centrale wederkerende vraag : ‘Hoe zal in

een onafhankelijkheid Vlaanderen … er uit zien ? ‘. Want zoals professor Maddens het stelt

in zijn voorwoord : ‘Het probleem heet België. En de oplossing bestaat uit het afschaffen

ervan.’


Het resultaat van de discussie zal gebundeld worden in een definitief Witboek Vlaamse

Staatsvorming waarvoor u de nu aangekochte tekst bij verschijning desgewenst kan inruilen.

 

Het WVS is te koop via onze webwinkel of kan als gratis e-book van onze webstek

worden gehaald.


Download het Witboek Vlaamse Staatsvorming

Terug naar overzicht