In de kijker

Kalender

Grondvest

PERSMEDEDELING - Democratisering van EU via erkenning aanstormende aspirant-staat CataloniŽ: VVB roept federale regering op om kans niet te missen
20-10-2017

De afgelopen jaren waarschuwde de VVB dat de federale regering, naar ‘Zweeds model’, misschien maar een centrum-rechts interregnum zou blijken, waarna het met de PS opnieuw ‘business as usual’ zou worden. De Vlaams-nationale partij N-VA vormt de ruggengraat van het gevoerde beleid. In ruil stemde ze in met een communautair moratorium.


Tegen de verkiezingen van 2019 zal het bilan worden opgemaakt: heeft de regering voldoende stenen verlegd in het Belgische huishouden om duurzame verandering te garanderen? Kan op het krediet van de kiezers worden gerekend om de ‘verandering’ verder te zetten na de verkiezingen? Het is koffiedik kijken. Maar op Europees en internationaal vlak kan een heel belangrijke steen definitief worden verlegd. Het vergt in feite niet meer dan ‘vijf minuten politieke moed’.


De nakende onafhankelijkheid van Catalonië geeft een unieke kans aan de regeringspartijen om het zelfbeschikkingsrecht in de verf te plaatsen. Een onverwijlde erkenning van een Catalaanse republiek maakt duidelijk dat de Europese Unie opnieuw een meer subsidiaire structuur moet aannemen. Een snelle erkenning door België zou illustreren dat de grote principes (efficiëntie, bestuurskracht) waarop de regeringscoalitie is gebouwd geen woorden in de wind zijn.


Tegelijkertijd moet de federale regering in niet mis te verstane bewoordingen de Spaanse repressie veroordelen. Het stilzwijgen nu tegen de Spaanse vervolging van de Catalaanse autonomiebeweging mondt anders vroeg of laat uit in een fataal stilzwijgen tegen een ‘greep naar de macht’ van centralistische, zogeheten ‘post-nationale’ krachten in de EU-cenakels.


Daarom: erken de Catalaanse republiek, als het moment zich aandient. Maar doe het snel genoeg, nu het nog kan en de erkenning van nieuwe staten nog behoort tot de nationale soevereiniteit.


Bart De Valck

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging

0499 21 24 48

Terug naar overzicht