In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

VNZ: “Wallonië consumeert significant meer dan Vlaanderen”
20-5-2016
Dat België meer ziek is dan andere landen, dat wisten we al langer. Maar dat Walen meer ziek zijn dan Vlamingen?
 


Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds onderzoekt jaarlijks de uitgavenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) stelde tot 2010 vast dat de consumptieverschillen - net zoals ook al bleek uit de RIZIV-studies - systematisch afnamen tot ongeveer 50 euro per hoofd. In 2011 was er echter een merkwaardige trendbreuk en steeg het uitgavenverschil tot meer dan het dubbele, namelijk € 109,93.

De resultaten van het RIZIV voor 2015 zijn nog (lang) niet gepubliceerd, maar op basis van de persmededeling van het waakzame VNZ al verzamelde, zet de zorgbarende trend zich voort. Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.108,87) en een Waal (€ 2.244,94) neemt significant toe en bedroeg in 2015 136,07 euro per persoon (tegenover € 113,46 in 2014, zie de infografiek van vorig jaar).

Uitgaven gezondheidszorgen 2015:

   

 

Aantal rechthebbenden

Totale uitgaven

Uitgaven/hoofd

Vlaanderen

219.724

367.354.513

2.108,87

Wallonië

250.658

453.180.759

2.244,94

Brussel

47.728

78.859.471

2.089,24

(niet toewijsbaar)

 

226.400.753

 

Totaal

518.110

1.125.795.496

2.172,89

       

In Wallonië werd er in 2015 per hoofd 6,4% meer uitgegeven voor gezondheidszorg

Deze uitgavenkloof, die bovendien geen rekening houdt met de veel hogere bijdragen van de Vlamingen aan de federale sociale zekerheid, biedt toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen op dit moment en legt een zware hypotheek op de ‘betaalbaarheid van zorg’ voor de komende generaties. Vreemd dat het sociale middenveld tegen deze onrechtvaardige transfer niets onderneemt.

Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2014 (laatst bekende jaar) stellen we vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale Landsbond jaarlijks € 19.264,64 aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ € 15.060,58, of een verschil van ruim € 4.200!

Dankzij het VNZ weten we dat de ijsberg in de Belgische ziektezorg (waar we in 2015 nog over schreven - zie de infografiek). Nuttig, nodig en dringend! Naast dat het VNZ een oerdegelijke ziekenkas is en aan de noodzakelijke politieke alarmbellen trekt door middel van correct cijfermateriaal blaast de Vlaamse ziekenkas ook 100 (!) kaarsjes uit. Ze viert dat jaar op haar Ledendag op 29 mei in Mechelen: de Sint-Romboutstoren, het Speelgoedmuseum, de Dossinkazerne, de Dijlebootjes, een rondleiding op de hoofdzetel, wandel(zoek)tochten, het staat allemaal op het ambitieuze programma van hun ledendag. Mechelen is van ons, maar snel inschrijven is wel de boodschap via 015 28 90 92 of 100jaar@vnz.be!

Een infografiek uit een artikel van vorig jaar.

Terug naar overzicht