In de kijker

Grondvest

Terug naar overzicht
LOF-prijsuitreiking
op 5/10/2018
Programma:

De Stichting Nederlands

en verschillende sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties

 

nodigen u uit deel te nemen aan de feestelijke uitreiking van de

LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw

An De Moor

 

Na de uitreiking wordt een broodlunch aangeboden en volgt

Het Debat

over herstel van het Nederlands als voertaal in het Universitair Onderwijs en Onderzoek

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft de Spiegelzaal en aanpalende gaanderij ruimhartig ter beschikking gesteld voor de prijsuitreiking en de academische zitting

 

Het adres is Lombardstraat 67, 1000 Brussel. Datum en uur:

Vrijdag 5 oktober 2018, van 11:00 tot 17:30 uur (ontvangst vanaf 10:00 uur)

 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

Meldt uw voornaam, naam, organisatie, woon/werkplaats, (e-)netadres en LOF2017 aan penningmeester@stichting-nederlands.nl

 

 

Inleiding tot het programma

 

De verkiezing van een persoon of organisatie die zich in het voorgaande kalenderjaar bijzonder heeft ingespannen voor het behoud of de bevordering van het Nederlands, is een jaarlijks hoogtepunt in het programma van de Stichting Nederlands. De feestelijke uitreiking aan

 

 

An De Moor, winnares van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017

 

wordt ook dit jaar gevolgd door een academische zitting, over een belangrijk thema dat de laureaat bijzonder ter harte gaat. Mevrouw De Moor is taalcoördinator van de Hogeschool Odisee en de KU Leuven. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is zij initiator van talloze ondernemingen die de bevordering van de Nederlandse taal beogen. Zij is lid van adviescolleges en werkgroepen op het snijvlak van taal, cultuur en onderwijs. De redenen waarom mevrouw De Moor de prijs in ontvangst mag nemen worden tijdens de zitting genoemd en toegelicht.

 

Behalve de LOF-prijs, wordt elk jaar de SOF-prijs toegekend, die eufemistisch als aanmoedigingsprijs geduid wordt. Deze prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt om liefhebbers van het Nederlands een treurige dag te besparen. De SOF-prijs 2017 werd toegekend aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, omdat die Leiden University Library ging heten. Volkomen onnodig en onwettig Engels, en bovendien heel onhandig als die naam wordt afgekort. Overigens is dit geen proefstuk: verschillende universiteiten zijn Leiden voorgegaan. Het verwerven en verspreiden van kennis wordt een exclusief voorrecht voor Engelstaligen!

 

De academische zitting, HET DEBAT, gaat over de overgang van het huidige in essentie Engelstalige universitaire regiem, naar een hersteld Nederlandstalig regiem. Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd, dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al voorbijgestreefd. Deze instellingen aan de top van de onderwijspiramide zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen nog een lichte achterstand heeft op Nederland.

De keus voor het Engels als voertaal voor de universiteiten is in feite al twee decennia geleden gemaakt. De bestuurders van die instellingen en een deel van de politici zien sindsdien uitsluitend heil in de verdere veralgemening en vervolmaking van het gebruik van Engels.

 

Volledig herstel van het Nederlands als voertaal van de universiteiten is een logische voorwaarde voor de harmonieuze en kwaliteitsvolle ontplooiing van de Nederlandstalige landen in Europa. Die logica werd al gevolgd door deze landen sinds de dagen van Simon Stevin, toen in Europa de nieuwe tijd aanbrak. Nog in het laatste kwart van de 20e eeuw bevestigden de wetgevers in Nederland en in Vlaanderen dit gegeven in de wet!

Op de weg naar het gewenste herstel van het Nederlands zijn echter grote obstakels geplaatst. Die opruimen of overwinnen, daarover gaat HET DEBAT.

 

Bereikbaarheid

 

Wie met de trein reist kan het Brussels Parlement gemakkelijk lopend bereiken vanaf het treinstation Brussel Centraal. Van de hoofdingang/uitgang van Brussel Centraal is het 10 – 12 minuten lopen. De Lombardstraat ligt in de onmiddellijke omgeving van de bekende Grote Markt van Brussel, en het veel kleinere maar even bekende beeldje Manneken Pis.

 

Wie met eigen vervoer naar Brussel komt, parkeert de auto bij voorkeur in de Parkeergarage Albertine, ingang Lombardstraat. Vanuit deze garage is het Brussels Parlement te voet eveneens in 10 – 12 minuten te bereiken.

 

Voor taxi’s is het adres Brussels Parlement, Lombardstraat 67. Voor andere vormen van openbaar vervoer gelieve men de webstek van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB te raadplegen.  


 

 

Programma

 

Muzikale omlijsting: het Ampzing Genootschap, Haarlem en Les Tigresses Rouges, Gent

De LOF-prijs is ontworpen en uitgevoerd door de Stichting Nieuwe Gracht Producties, Haarlem

 

Feestelijke uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal

 

11:00   Opening door de voorzitter van de Stichting Nederlands

           Jan Roukens

11:10   Muzikaal welkom

11:20   Gelukwensen van Nederlandse en Vlaamse autoriteiten (schriftelijk)

11:30   Lofrede door de voorzitter van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren,

           algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming (NL)

           Annette Roeters

11:50   Uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw An De Moor door

           Annette Roeters, Michaëla Bijlsma

12:00   Dankwoord van de laureaat

           An de Moor

12:10   Muzikaal jubelakkoord

12:30   Gelegenheid tot gelukwensen van mevrouw De Moor

13:00   Lunchpauze

          

HET DEBAT

 

25 jaar Nederlands-Vlaams verzet tegen de verengelsing van het Universitair en Hoger Onderwijs

De uitdagingen voor het herstel van het Nederlands, in een Vlaams, Nederlands en Europees kader

 

14:00 Voorstelling procedure, sprekers en forumleden door de middagvoorzitter

         Hans van Beurten

14:10 Een kwarteeuw verzet tegen de verengelsing en scenario’s voor de toekomst

         Jan Roukens, voorzitter Stichting Nederlands, voormalig Europees ambtenaar

14:30 Voordrachten over specifieke thema’s als inleiding van HET DEBAT. De thema’s

          kunnen licht worden aangepast. Sprekers worden in september bekendgemaakt

-         Maatschappij en universiteit: wie bepaalt wat?

-         Taalmodellen voor universitair onderwijs in het Nederlandse taalgebied

-         Publiceren en oreren: wetenschappelijk Nederlands in de praktijk

-         Een kloof te dichten: Nederlandse vaktalen en vakterminologie

15:40 Muzikaal intermezzo in de koffiepauze

16:00 HET DEBAT, Vraag &Antwoord met de zaal

         Deelnemers: de bovengenoemde inleiders, en vertegenwoordigers van met de Stichting

         samenwerkende organisaties (acht organisaties uitgenodigd, vele reeds toegezegd)

16:50 Afsluiting van het debat, muziekfinale

17:00 Napraten met hapjes en dranken

17:30 Sluiting

 

 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

Meldt uw voornaam, naam, organisatie, woon/werkplaats, (e-)netadres en LOF2017 aan

penningmeester@stichting-nederlands.nl

 

LOF-prijzen uitgereikt in voorgaande jaren

 

De kring van LOF-prijswinnaars breidt zich uit. Een willekeurige selectie van laureaten in voorgaande jaren: Arie Slob (politicus, minister), Herman Finkers (cabaretier), Martine Tanghe (tv-presentatrice), Henk Hofland (schrijver), Filip Devos (hoogleraar taalkunde), de Commissie Nederlandse Namen van NL-VL mycologenverenigingen.

 

De LOF-prijs 2016 werd in 2017 uitgereikt aan de leden van de Commissie Nederlandse Namen van de Nederlandse en Vlaamse mycologenverenigingen, voor het bedenken van de Nederlandse namen voor 510 nieuw ontdekte paddenstoelen in Nederland en Vlaanderen

 

Een ode aan enkele eerder uitgereikte LOF-prijswinnaars, en aan de Nederlandse Taal, is te bezichtigen en te beluisteren op het webadres https://youtu.be/PpSBhENW2-c

 

 


 

Georganiseerd door:
Vlaamse volksbeweging
Locatie:
Lombardstraat 67
1000 Brussel