In de kijker

Kalender

Grondvest

Terug naar overzicht
VVB-colloquium over miljardentransfers
op 3/10/2015
Programma:

De miljardentransfers: hoe lang nog?

 


Miljarden zuurverdiende Vlaamse centen stromen jaarlijks naar het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. Deze enorme afdracht, ‘solidariteit’ genoemd, verloopt langs de duistere kanalen van de Belgische staat en verarmt Vlaanderen zienderogen. Elke welingelichte Vlaming neemt er aanstoot aan. Maar vaak horen we: “Het thema is uitgemolken.”  Of: “Er is toch niks aan te doen.”

 

Beide beweringen stroken geenszins met de realiteit. Er gebeurt veel onderzoek naar de Belgische financiële transfers. Ze geven de Vlaamse Beweging stof om haar pleidooien voor controleerbare en resultaatgebonden solidariteit te verdedigen. Of om, indien dit in het federaal staatsverband onmogelijk te realiseren is, te kiezen voor Vlaamse onafhankelijkheid. Bovendien is er wél van alles aan te doen.

Om een werkbare tegenstrategie op punt te stellen, organiseren de VVB en het AK-VSZ als voorhoede van de Vlaamse Beweging, een belangrijk colloquium in het Vlaams Parlement. Tijd om aan de slag te gaan met concrete plannen van aanpak en de uitvoering ervan.

Tal van experts hebben toegezegd om ons in die richting te helpen. Het gaat om het welzijn en de welvaart van de Vlamingen en om de sociaaleconomische context waarin wij een dynamische start voorbereiden van een Vlaamse Republiek. Het programma van het colloquium is wat dat betreft alvast veelbelovend.

Op zaterdag 3 oktober 2015 plannen wij het veiligstellen van de Vlaamse welvaart en welzijn. In ons eigen Parlement nog wel; in ons eigen en onvervreemdbaar Brussel. Wij gaan ervan uit u daar te mogen begroeten!

 Programma

09:00 Onthaal met koffie.

09:30 Verwelkoming door Gui CELEN, voorzitter van het AK-VSZ.

09:45 Hoe ervaart de modale Vlaming de a-sociale gevolgen van de transfers? Door Wilfried Haesen (gewezen journalist en radiostem VRT).

09:55 Media over solidariteit: Franstalige zondagen door em. prof. dr. Magda MICHIELSENS (filosoof).

10:15 Referaat over solidariteit door prof. dr. Herman MATTHIJS (macro-economisch expert).

10:35 Panelgesprek gemodereerd door Guy TEGENBOS (gewezen politiek journalist van De Standaard) met Erik STOFFELEN (secretaris AK-VSZ, directeur VNZ), Remi VERMEIREN (gewezen voorzitter directiecomité Kredietbank. Voorzitter van de denkgroep in de Warande en vzw Pro Vives), Alain MOUTON (journalist Trends) en Geert JENNES (onderzoeker Vives).

* Berekenbaarheid van de transfers

* Transfers hypothekeren de Vlaamse noden

* Transparante en proportioneel verantwoorde transfers

*  Afwikkeling van de schuld bij een boedelscheiding

11:45 Welke verrassende inzichten leverde deze ochtend op?  door Wilfried HAESEN

12:00 Politiek besluit door Bart DE VALCK, voorzitter van de VVB

12:15 Receptie (met dank aan Brouwerij Van Steenberge)

Georganiseerd door:
Vlaamse Volksbeweging vzw
Locatie:
Zaal De Schelp
Hertogsstraat 6
1000 Brussel
Routebeschrijving:
Prijs:
Iedereen:
Inschrijving VVB-colloquiumInschrijver€ 5
Voor bijkomende informatie en vragen:
Vlaamse Volksbeweging vzw
Tel: +32 -474907144