In de kijker

Grondvest

Taalfaciliteiten vergrendelen welvaart Ronse
5-4-2019

Persconferentie: voorstelling Manifest ‘Ontgrendel Ronse’

Deze voormiddag stelden de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en Davidsfonds Ronse, in het kader van de campagne ‘Ontgrendel Ronse’, het manifest voor dat de eis voor de afschaffing van de taalfaciliteiten onderbouwt met actueel cijfermateriaal. De conclusie is glashelder: de taalfaciliteiten vergrendelen de welvaart van Ronse.

Naar aanleiding van de parlementaire verkiezingen van 26 mei werd door de ad hoc werkgroep ‘Flor Grammens’, met vertegenwoordigers van beide verenigingen én Ronsenaars, het manifest uitgewerkt.

De bedoeling van de campagne ‘Ontgrendel Ronse’ is om een duidelijk beeld te geven van de nefaste gevolgen in en voor Ronse van de faciliteitenwetgeving. Aan de hand van ontstellend en recent cijfermateriaal kan men sociale wantoestanden die mede veroorzaakt zijn door die bewuste faciliteitenwetgeving niet langer negeren.

Die cijfers hebben onder meer betrekking op werkgelegenheid of het gebrek eraan, onderwijs, armoede. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over cijfers die gekend zijn maar waar men blijkbaar liever van wegkijkt. En die ‘men’ betreft hier politieke verantwoordelijken, officiële diensten en instellingen. Met de voorstelling van deze campagne wil de werkgroep ‘Flor Grammens’ een schuldig stilzwijgen én negeren doorbreken.

Steun voor het manifest

Gelukkig staat de werkgroep er niet alleen voor en komt er een betekenisvolle steun van een niet onaardig aantal ‘peters’. Bij die peters een hele rij bekende Ronsenaren die zich in de lengte van jaren  op sociaal, cultureel, politiek en economisch vlak  hebben ingezet voor hun stad. Zij hebben die steun concreet gestalte gegeven door het onderschrijven en ondertekenen van het manifest ‘Ontgrendel Ronse’.

De gemeenteraad van Ronse keurde op 18 december 2017 met een ruime meerderheid (CD&V, Groen, N-VA, Vlaams Belang en Open VLD) een motie goed, gericht aan de federale regering, voor de afschaffing van de taalfaciliteiten. Tot op heden gebeurde daarmee niets. Met de lancering van dit manifest willen de initiatiefnemers de beleidsverantwoordelijken wakker schudden om eindelijk komaf te maken met deze welvaartsvernietigende taalfaciliteiten.

 

Bijlagen: lees het manifest en het achtergronddossier.

Download documenten :
Achtergronddossier
Manifest
Terug naar overzicht