In de kijker

Grondvest

Persbericht: Gezinsbijslag in de faciliteitengemeenten
5-2-2019

Op 6 december 2018 oordeelde het Hof van Cassatie dat het volstaat voor inwoners van de faciliteitengemeenten om eenmalig aan te geven dat ze hun officiële fiscale en socialezekerheidsdocumenten in het Frans willen ontvangen. 

Met het ondermijnen van het tijdelijk karakter van de faciliteiten, plaatste het arrest een bom onder de communautaire vrede. Verdere inburgering door Franstaligen op Vlaams grondgebied, wordt hierdoor meer dan ooit als vrijblijvend beschouwd.  

Vuye  & Wouters haalden eerder al aan ( 22 januari, Faciliteiten in veelvoud, Doorbraak) dat er door dit arrest nu drie mogelijke interpretaties zijn van de faciliteiten: de visie van het Hof van Cassatie, de visie van de algemene vergadering van de Raad van State en de visie van de Nederlandstalige kamer van de Raad van State. 

Welke interpretatie uiteindelijk wordt gevolgd, is een politieke beslissing.

In tijden van communautaire stilstand langs Vlaamse kant, trekken de Franstaligen het laken steeds meer naar zich toe, getuige dit arrest van het Hof van Cassatie.

De VVB wees eerder al op bovenstaande risico’s  wanneer het communautaire in de spreekwoordelijke diepvries zou blijven liggen.

Amper een maand na hoger vermeld Cassatie-arrest trekt Défi-gemeenteraadslid uit Sint-Genesius-Rode en afdelingsvoorzitter voor de Vlaamse Rand,   Sophie Rohonyi reeds de discriminatiekaart. Aanleiding was een Nederlandstalige omzendbrief over de gezinsbijslag.

Franstaligen in de faciliteitengemeensten willen immers wel Vlaams kindergeld, maar géén Vlaamse communicatie er rond.

Het is duidelijk dat het arrest de deur openzet naar  een verdere verfransing van de faciliteitengemeenten. Deze gemeenten hebben nu al de grootste moeite om hun groene, Vlaamse karakter te behouden.

Het is de hoogste tijd dat de Vlaamse regering haar  verantwoordelijkheid opneemt en het communautaire verder afstoft voor het te laat is. De VVB herhaalt en bevestigt : Faciliteiten zijn stommiteiten. Weg er mee 

Terug naar overzicht