In de kijker

Kalender

Grondvest

Witboek Vlaamse Staatsvorming
20-9-2017
We willen komen tot een blauwdruk van een ideaal pad naar Vlaamse onafhankelijkheid.
Witboek Vlaamse Staatsvorming is een project gebouwd op vier pijlers, die nauw op elkaar aansluiten. We willen komen tot een blauwdruk van een ideaal pad naar Vlaamse onafhankelijkheid.


A. een aanbod aan de Vlaamse natie

De Vlaamse democratie zal beter functioneren dan de Belgische. België is niet alleen institutioneel, maar eveneens ideologisch vergrendeld. Zowel ter linker- als ter rechterzijde. Zo wordt het politiek en democratisch moeilijk om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. De ideologische recepten van de twintigste eeuw zijn niet zomaar meer toepasbaar. Meer en betere democratie, daarvoor hebben we een Vlaamse republiek nodig. En voor die toekomstvisie heten we van harte alle inwoners van Vlaanderen welkom.

B. een memorandum voor de Vlaamse politiek

De periode van communautaire stilstand werkt alleen het Franstalig mollenwerk in Brussel en de Vlaamse Rand in de hand. Zolang de transfers doorgaan en Vlaanderen zichzelf heeft opgesloten in institutioneel stilzwijgen, kan Franstalig België doorgaan met het voorbereiden van een exit uit België. Met die exit hebben we als zodanig geen probleem. Maar sinds de zesde staatshervorming betekent zo'n Franstalige exit voor Vlaanderen een mogelijk verlies van Brussel en zelfs delen van Vlaams-Brabant. Daarom moeten Vlaamse politici dringend aan de slag om een scenario uit te werken om tijdig op eigen initiatief zelf een einde te stellen aan het federale België.

C. een stappenplan

We moeten kenbaar maken tegen welk ritme we uit België willen weggroeien naar een Vlaamse republiek. We moeten met elkaar delen welke fases we in dat proces zien. Bovendien moeten we onze blauwdruk staatsvorming van Vlaanderen delen met de internationale gemeenschap. We willen niemand verrassen, we willen gestaag voortmaken richting soevereiniteit en EU-medezeggenschap. Internationale zichtbaarheid van waar we me bezig zijn, houdt onszelf onder stoom en maakt het moeilijker voor Oude Belgen om ons stokken in de wielen te steken zonder hun eigen ruiten in te gooien.

D. een verbreding van het draagvlak

België is institutioneel, maar ook ideologisch vergrendeld, zo stelden we al. Originele ideeën voor samenleving, politiek, economie, onderwijs, cultuur en leefomgeving krijgen binnen België geen kans. We willen met het Witboek aantonen dat een Vlaamse Republiek een creatief en werve(le)nd project kan zijn dat democratischer en politiek diverser is dan we tot nu toe gewoon zijn. Het is moeilijk het draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid te verbreden wanneer je merkt dat de Vlaamse politieke cultuur steeds meer op die van het federale niveau gaat lijken. Of dat bestuurlijke kwesties de boventoon voeren in plaats van maatschappelijke keuzes. Dat deblokkeren moet meer mensen van uiteenlopende politieke gezindten betrekken bij Vlaamse staatsvorming.


Meer weten? Hier kan je de Witboek-presentatie bekijken.
Terug naar overzicht